En als je NIET geneest van je homoseksualiteit…?

Vervolg op de blog Evangelisch en homo

Soms geeft men dan toe dat de kérk nog te weinig geloof heeft.
Dan worden er vastendagen uitgeschreven en extra bidstonden belegd om sterker te worden in de strijd tegen de machten van de duisternis.
Want díé hebben de overhand in jouw leven, denkt men…
Maar vaker krijg je te horen dat je zélf niet genoeg gelooft,
dat je wil volharden in je zonde,
dat je je ‘schandelijke lusten’ niet wilt prijsgeven.
Dan ben je niet meer welkom in die gemeenschap,
dan word je eruit gezet.
Of je stapt teleurgesteld en verbitterd zelf op.
En dat doet zeer, want dat is ook de cultuur waar je in leeft,
waar je je vrienden hebt en waar je je thuis voelde…

Schaamte en schuld

Wie als homo opgroeit in zo’n gemeente heeft het niet gemakkelijk.
Je wéét dat je er eigenlijk niet bij hoort,
omdat je verlangens verkeerd en zondig zijn.
Dat heb je zo geleerd en dat geloof je.
Je schaamt je omdat het je niet lukt ze te negeren.
Je bidt, je strijdt, je leeft zo christelijk mogelijk, maar het helpt niet.
Je voelt je schuldig omdat ‘het’ niet werkt bij jou.
IK doe het fout, IK deug niet, IK ben slecht…

Niet gek dat homojongeren in deze kringen denken aan zelfmoord.
Maar dat is ook weer slecht en verkeerd en zondig…

Herkenbaar?

Omdat je vrienden, familie, klasgenoten hebt in die situatie?
Niet boos over zijn, niet belachelijk maken.
Ook niet proberen hen hun geloof af te pakken.
Dat maakt het voor hen alleen maar moeilijker.
Dan hebben ze niets meer op zich aan vast te houden.
Ten diepste gaat het voor hen om waarheid en leugen.
Dat geldt ook als je zélf tot die groep behoort en vast loopt.
Wie is God, hoe is God,
wat staat er in de bijbel over homoseksualiteit?
Die gedeelten kunnen blijkbaar ook anders uitgelegd worden…
Durf je daar in te verdiepen, ga lezen daarover op internet.

Ga mailen met christenen van sites waar ze anders geloven dan jij.
Jouw kerk-gemeente heeft niet automatisch en altijd gelijk…

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.