Voorbede

De voorbereidingscommissie van de jaarlijkse Coming-out dag in een stad stuurt een bericht naar alle  kerken daar met het verzoek dit gebed uit te spreken in de kerkdienst die zondag:

Voorbede

God van liefde en genade,
onze dank aan U is groot
want U hebt ons geschapen, een ieder naar zijn aard,
man en vrouw schiep U hen.
Maar de een is hetero, de ander is anders,
is homo, lesbisch, bi of interseksueel.
De groep die anders is, heeft het moeilijk
en weet vaak geen raad hoe daar mee om te gaan.
Zij willen onder uw vleugelen verblijven, maar zien vaak geen uitweg.
Bij hen komt zelfmoord vijf keer vaker voor dan het gemiddelde.
Wij bidden U: geef hen uw verlossing, bescherm hen.
Dat zij niet verstoten worden
en door de gemeenschap geaccepteerd worden, in hun zijn.

Mooi toch?!
Er zullen kerken zijn die dit vrijmoedig doen,
er zijn er ook die dit verontwaardigd afwijzen.

Jammer

dat in kerkelijke kring nog zo verschillend wordt gedacht over ‘ons,’
dat acceptatie overal niet vanzelfsprekend is,
dat soms verschillen in interpretaties van de beruchte bijbelteksten niet naast elkaar mogen bestaan.
Dat hoeft toch niet…

Jammer

als je je niet welkom weet of voelt  in je eigen kerk,
als je je niet veilig voelt in je jeugd- of catechesegroep,
als je uit angst voor afwijzing toch maar in je kast blijft zitten.
Daar kom je niet verder mee…

Jammer

als je in een spagaat wordt getrokken tussen je geaardheid en je geloof in God,
als je Gods liefde verwart met de interpretatie van zijn geboden,
als je uit frustratie dan maar niets meer te maken wilt hebben met God en kerk.
Dan haal je die twee door elkaar.

Psalm 139

God heeft je gezien toen je groeide in de buik van je moeder.
Hij wist dat je als homo geboren zou worden.
En voor hem maakt dat niet uit.
Voor hem ben je net zo kostbaar en waardevol als iedereen.
Laat je dat nooit afpakken.