In Jezus’ Naam…!

Extreem?

Je gelooft dat het goede van God komt en het slechte van de duivel.
Homoseksualiteit is slecht, dus van de duivel.
Tegen de duivel moet je vechten, zijn aanvallen moet je weerstaan.
Dat kun je in Jezus’ Naam.
Dat mag en dat moet je geloven.
Extreem? Nou nee, als je zó gelooft eigenlijk wel logisch.

Niet alleen

Als je de strijd tegen je homoseksuele verlangens niet zelf kunt overwinnen, mag/moet je hulp inroepen van medegelovigen, van mensen in je kerk.
Die gaan dan samen met jou bidden.
De duivel in jou kan zó sterk zijn dat je hem alleen niet aan kunt.
Dan ben je bezeten en heb je bevrijding nodig.
In sommige kerken bestaat bevrijdingspastoraat,
mensen die ‘gespecialiseerd zijn’ in de geestelijke strijd
en je kunnen bevrijden van die demonische overheersing,
in Jezus’ Naam…

Niet extreem

In de bijbel kom je dit vaker tegen,
dus zó extreem of sektarisch is het niet.
Als je dit niet gewend bent, kan deze manier van denken en geloven vreemd over komen.
Maar voor wie opgroeit in zo’n kerk is dit ‘gewoon.’

Het werkt niet

Het trieste alleen is dat dit niet helpt om van je verlangen naar jongens af te komen.
Soms even, omdat je hart helemaal vol is van je geloof dat het nu voorbij is, maar na een poosje komt het toch weer terug.
Daar schrik je enorm van, want dat wil je niet.
Daar schaam je je voor en dat durf je niet te zeggen.
Dat wordt namelijk gezien als een teken van jouw ongeloof.
Jouw geloof is niet sterk genoeg en dáárom blijf je er mee worstelen.
Je gaat méér bidden, méér bijbellezen,
méér christelijke muziek luisteren.
Maar hoe krampachtiger je er tegen vecht,
hoe heviger blijven je dromen en verlangens.
Het werkt niet bij jou.

En dus?

De kans dat je daardoor depressief wordt is heel groot.
Het ligt immers aan jou?
JIJ deugt niet,
JOUW geloof is te klein,
JIJ doet het verkeerd,
JIJ faalt, JIJ schiet te kort,
JIJ bent de grote zondaar!
Hoe kun je negenennegentig keer vergeving vragen voor hetzelfde
als je nu al weet dat de honderdste keer al in je hoofd en je lijf zit?
Logisch toch dat God je ook niet meer moet…
Geloof je dit echt?

Die vijf keer zoveel zelfmoorden onder homojongeren…

Toch anders!

Er zijn steeds minder kerken waar op deze manier omgegaan wordt met homoseksualiteit.
Dat je als homo-tiener bevrijd zou moeten worden van demonische machten wordt steeds minder gelooft.
Jammer als je in een gemeenschap opgroeit waar zó over je gedacht wordt.
Daar zal je nooit jezelf kunnen zijn.
Lees meer blogs van deze site en besef dat het ook anders kan…

‘Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken!’

https://www.schrijfwoede.nl/2018/11/01/bevrijding-homoseksualiteit-of-toch-niet/?fbclid=IwAR07pdHr2cgqMXKdJnX2oSoyhFS_SBWYZZeIiXtHJOFDHoIj_xzeVUujA8I