Je zal moeten kiezen…

Commentaar op de vorige blog was te verwachten…
Die komt neer op: de kerk is God niet
en: niet alle evangelische kerken over één kam scheren.

De kerk is God niet

Dat hebben  vrijwel alle kerkgenootschappen ook wel door.
Volgens het Handboek Christelijk Nederland zijn er in ons land 648.
https://www.vergadering.nu/boekhoekstra-handboekchristelijknederland.htm

Waarom hoor jij bij kerk nummer 234 en niet bij 567?
Meestal een kwestie van geboorte en opvoeding,
veel minder van een eigen bewuste keuze.

Heeft jouw kerk de enige juiste visie op… in dit geval homoseksualiteit?
Hoe kun jij dat bepalen?
Grote en beroemde theologen lukt het niet eens tot een gezamenlijk oordeel te komen.
Objectief bekeken kun jij dat dus ook niet.

Jouw homo-zijn is geen keuze, zo ben je geboren.
Jouw wel of niet christen-zijn wél.
Bij welke kerk je hoort hebben je ouders bepaald.
Of je daar blijft is jouw keuze…
Als jonge tiener heb je voor je gevoel niet veel keus.
Maar naarmate je ouder wordt is dat steeds meer je eigen verantwoordelijkheid.

Kerken bestaan uit mensen

Niet in iedere kerk van een bepaalde richting wordt gelijk gedacht over alles.
Dat geldt voor alle kerkgenootschappen.
Kerken bestaan uit mensen en mensen verschillen.
In grote lijnen zullen de leden van een kerk dezelfde overtuiging hebben, maar op onderdelen kan die verschillen.
Soms is daar bewust ruimte voor gemaakt en is het een keuze om van een bepaalde mening (visie op homoseksualiteit bijvoorbeeld) geen issue te maken.
Soms kiezen mensen met een andere mening dan de in hun kerk overheersende er toch voor daar te blijven.

En dus…

De term ‘evangelisch depressief’ van het vorige blog kwam uit het daar genoemde onderzoek.
Weet dat er ook evangelische gemeenten zijn waar homoseksualiteit geen issue is.
Weet dat er in evangelische gemeenten mensen zijn die anders denken dan de heersende opvatting in hun kerk.
Zij zijn er van overtuigd dat je ook als homo-tiener bij God altijd welkom bent, dat Hij van je houdt en je accepteert je zoals je bent.
Want dat is wat ze daar (en in veel andere kerken) geloven.

Dus als je dan toch moet kiezen…

Evangelisch depressief

Nog even een vervolg op de vorige blogs.
Niet gek dat je depressief wordt als je als homo-tiener opgroeit in een omgeving waar je niet kan en mag zijn wie je bent.
Dat is ook de conclusie van onderstaand objectief onderzoek door een niet-kerkelijke onderzoeker:

http://www.lc.nl/friesland/Evangelische-homoseksuelen-depressief-door-bejegening-kerk-23333023.html

Uit het artikel:

Aanleiding was de constatering dat de emancipatie van homoseksuelen in evangelische gemeenten moeizaam verloopt…
Op het moment dat ze uit de kast kwamen, kregen ze nogal eens te horen: je kunt het wel zijn, maar je hoeft er nog niks meer te doen.
Op dat moment ontstaat er een conflict tussen je homoseksualiteit en je geloof.

Wel zijn niet doen…

In vorige blogs is al uitgelegd dat dat niet kán zonder kwalijke gevolgen.
Dat blijkt ook uit dit onderzoek: Alle tien geïnterviewden waren door periodes van depressies gegaan die ze in grote mate toeschreven aan de manier waarop de kerk omging met hun geaardheid.

Dat jij depressief wordt omdat je niet kunt leven zoals je bent, wordt in jouw kerk gezien als een logisch gevolg van je ongehoorzaamheid.
Die heeft immers een duidelijk, door God ingegeven(?) bijbels(?) standpunt.
Jouw dips zijn dus je eigen schuld, gevolg van je eigenwijsheid niet te willen buigen voor Gods geboden.
Zeggen ze…

Wat moet je dan?

De onderzoeker stelt: kerken zouden zich veel meer bewust moeten zijn van de impact van hun bejegening.
Mooi gezegd, maar wat als jouw kerk zich dat heel goed bewust is, maar vasthoudt aan de in hun ogen enig juiste visie?
Sommigen net als jij nemen dan maar verkering in de hoop dat ‘het’ dan wel over gaat.
Sommigen trouwen zelfs en proberen als hetero te leven.

Alsof je dáár gelukkig van wordt…

Nee, dat weet je zelf ook wel, maar dat is het uitgangspunt niet van je kerk.
Het gaat niet om jouw geluk, het gaat om de eer van God.
En die wordt door jou bezoedeld als je toegeeft aan je verlangen als homo te leven.
Zeggen ze…

En dus?
Moeilijk he… je zou zo graag anders willen.
Maar dat kan niet.
Jij bent jij en je kerk is je kerk.
Jij kunt niet anders, je kerk wil niet anders.

Er komt een moment dat je zult moeten kiezen…

 

 

 

In Jezus’ Naam…!

Extreem?

Je gelooft dat het goede van God komt en het slechte van de duivel.
Homoseksualiteit is slecht, dus van de duivel.
Tegen de duivel moet je vechten, zijn aanvallen moet je weerstaan.
Dat kun je in Jezus’ Naam.
Dat mag en dat moet je geloven.
Extreem? Nou nee, als je zó gelooft eigenlijk wel logisch.

Niet alleen

Als je de strijd tegen je homoseksuele verlangens niet zelf kunt overwinnen, mag/moet je hulp inroepen van medegelovigen, van mensen in je kerk.
Die gaan dan samen met jou bidden.
De duivel in jou kan zó sterk zijn dat je hem alleen niet aan kunt.
Dan ben je bezeten en heb je bevrijding nodig.
In sommige kerken bestaat bevrijdingspastoraat,
mensen die ‘gespecialiseerd zijn’ in de geestelijke strijd
en je kunnen bevrijden van die demonische overheersing,
in Jezus’ Naam…

Niet extreem

In de bijbel kom je dit vaker tegen,
dus zó extreem of sektarisch is het niet.
Als je dit niet gewend bent, kan deze manier van denken en geloven vreemd over komen.
Maar voor wie opgroeit in zo’n kerk is dit ‘gewoon.’

Het werkt niet

Het trieste alleen is dat dit niet helpt om van je verlangen naar jongens af te komen.
Soms even, omdat je hart helemaal vol is van je geloof dat het nu voorbij is, maar na een poosje komt het toch weer terug.
Daar schrik je enorm van, want dat wil je niet.
Daar schaam je je voor en dat durf je niet te zeggen.
Dat wordt namelijk gezien als een teken van jouw ongeloof.
Jouw geloof is niet sterk genoeg en dáárom blijf je er mee worstelen.
Je gaat méér bidden, méér bijbellezen,
méér christelijke muziek luisteren.
Maar hoe krampachtiger je er tegen vecht,
hoe heviger blijven je dromen en verlangens.
Het werkt niet bij jou.

En dus?

De kans dat je daardoor depressief wordt is heel groot.
Het ligt immers aan jou?
JIJ deugt niet,
JOUW geloof is te klein,
JIJ doet het verkeerd,
JIJ faalt, JIJ schiet te kort,
JIJ bent de grote zondaar!
Hoe kun je negenennegentig keer vergeving vragen voor hetzelfde
als je nu al weet dat de honderdste keer al in je hoofd en je lijf zit?
Logisch toch dat God je ook niet meer moet…
Geloof je dit echt?

Die vijf keer zoveel zelfmoorden onder homojongeren…

Toch anders!

Er zijn steeds minder kerken waar op deze manier omgegaan wordt met homoseksualiteit.
Dat je als homo-tiener bevrijd zou moeten worden van demonische machten wordt steeds minder gelooft.
Jammer als je in een gemeenschap opgroeit waar zó over je gedacht wordt.
Daar zal je nooit jezelf kunnen zijn.
Lees meer blogs van deze site en besef dat het ook anders kan…

‘Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken!’

https://www.schrijfwoede.nl/2018/11/01/bevrijding-homoseksualiteit-of-toch-niet/?fbclid=IwAR07pdHr2cgqMXKdJnX2oSoyhFS_SBWYZZeIiXtHJOFDHoIj_xzeVUujA8I

 

Voor jongens die ‘homo’ als scheldwoord gebruiken…

De film ‘Dóst’ is zaterdag 27 okt. uitgezonden op NPO 3.
Als je hem gemist hebt…
Nu eens niet in de randstad maar op het platteland.
Vriendschap tussen twee jongens…
Wat als een daarvan homo is?
Een blog die deze keer vooral uit citaten bestaat.

Uit het interview :

 “…Op de middelbare school voelde ik me ook altijd een vreemde eend in de bijt. Ik was niet bezig met het luisteren naar hardcore, voetbal en het verzamelen van flippo’s. Ik was bezig met theater en film, en ik was bevriend met een homoseksuele jongen in mijn klas. Kennelijk gaf dat alles bij elkaar aanleiding om te vermoeden dat ik óók homoseksueel was…
Ik had er veel moeite mee dat mensen destijds dachten dat we een stelletje waren. Daarom besloot ik minder met hem om te gaan, om mijn eigen hachje te redden. Ik schaam me daar tot de dag van vandaag nog steeds voor. Maar je moet niet vergeten hoe genadeloos de middelbareschooltijd kan zijn…
Ik neem het mezelf erg kwalijk dat ik me toen zoveel heb aangetrokken van wat men van me vond.”

Herkenbaar?

De meeste van je klasgenoten hebben in theorie niets op je tegen, maar volgens dit artikel is er veel schijntolerantie. “Veel mensen zeggen: ‘Ik accepteer homo’s wel, maar ze moeten niet aan me komen!’. Dat is geen acceptatie…”
De filmmaker doet voor onderzoek in  een aantal jeugdketen: “We stelden aan iedereen de vraag: hoe zou je het vinden als een van je beste vrienden op jongens zou vallen? Ik hoopte dat men het niet erg zou vinden. Maar tien van de elf groepen jongeren die we spraken, gaven aan dat ze daar veel moeite mee zouden hebben.”

Waarom die film?

“Ik heb de film niet gemaakt voor een gay publiek, maar juist voor de jongens waardoor ik me vroeger op de middelbare school geïntimideerd voelde. Die altijd ‘homo’ als scheldwoord gebruikten, waar ik me heel naar door voelde, terwijl ik zelf niet eens op mannen val. Kun je nagaan hoe je je voelt als je op die leeftijd wél met dat soort gevoelens worstelt, en dat woord naar je hoofd geslingerd krijgt. Volgens mij komt het dan drie keer zo hard aan.

Een film om te laten zien en te bespreken op scholen en in jeugdgroepen.

https://winq.nl/articles/229549/Filmmaker-Joren-Molter-over-Dost/?fbclid=IwAR03M9IeKZ3UhpsARtqNMuWZddo7Eu8GxoK-HK63p7Me_AINrlSAQ4UPoiw

 

 

 

 

 

Ik hou van jou…

Kip met appelmoes

‘Liefde is niet houden van
je kunt van zoveel vrouwen houwen,
je kunt met zoveel vrouwen trouwen,
maar liefde is dat niet.
Je houdt van kip met appelmoes…’

Een oud nummer uit de tijd van je opa en oma.
Maar de vraag is nog steeds actueel:
Wat bedoelt die leuke knul als hij zegt dat hij van je houdt?
Als hij op internet geld van je vraagt weet je het nu wel…
Maar als jullie skypen, of elkaar ontmoeten?
Is zijn liefde op het niveau van kip met appelmoes,
of bedoelt hij toch meer…?

Liefde is

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn,
niet jaloers zijn,
niet vertellen hoe goed je bent,
jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.

Liefde is:  een ander niet beledigen,
niet alleen aan jezelf denken,
geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.

Liefde is: blij worden van het goede
en een hekel hebben aan het kwaad.

Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.
Door de liefde blijf je altijd volhouden.

Wie christelijk opgevoed is herkent de woorden uit de bijbel.

Ik hou van jou…

Wat bedoelt een leuke jongen die dit tegen je zegt?
Wat bedoel jíj als je dat zegt tégen een leuke jongen?
Gaat het om willen hébben of om willen géven?
Verliefd zijn is ook leuk voor jezelf, natuurlijk!
Maar is er balans, evenwicht?
Zoek je elkáárs geluk?
Hij het jouwe, jij het zijne?
Liefde is mooi, liefde is leuk, liefde is kostbaar.
Terecht en logisch dat je daar naar verlangt,
om te geven én om te ontvangen.

Voor verliefde hetero’s geldt trouwens precies hetzelfde.
Wat liefde betreft zijn ze net zo!

https://www.artfulaspreycartoons.co.uk/love-isdaily-cartoon

Ken je de cartoons van Liefde is…?
Dan krijg je beter door wat liefde is.
De homo-variant moet je helaas zelf maken

Homo seks en kerk

Uit een vorige blog: Jouw mening over God en seks en homo heeft alles te maken met de kerkelijke omgeving waarin je opgroeit.
Daar wordt één bepaalde uitleg van de paar bijbelteksten over homoseksualiteit gezien als DE (enige) waarheid.

Wel zijn, niet doen

Bekende woorden in die richting:
je mag wel homo zijn, maar niet léven als homo,
wel goede vriendschap hebben met een jongen,
maar niet verliefde zijn op een jongen
en zeker geen seks.
Het verlángen daar naar alleen al is zonde.
En dus loop je vast, want dat kán niet!

Voorbeeld

Je zit met een stel vrienden naar een film te kijken.
De jongen waar je in stilte verliefd op bent zit naast je op de bank.
Die film raakt je, er zit een liefdesscène in…
Je realiseert je dat jij nooit zo je liefde zal mogen uiten,
nooit je armen om die jongen naast je heen zal mogen slaan,
hem nooit zal mogen zoenen, zijn mooi lichaam liefkozen
en jullie samen nooit van seks zullen mogen genieten zoals daar.
De tranen springen in je ogen…
Wat moet je?
De jongen naast je ziet dat en slaat troostend zijn arm om je schouder.
‘Hé, ik zie dat je verdrietig bent…’
Je bent een knul, homo, verliefd, je lijf reageert op die aanraking…
Is dat slecht, verkeerd, zondig?
Ben jíj dan verkeerd, slecht zondig?
Geloof je het zelf?

Als je dat gelooft

moet je dus nooit met vrienden een film bekijken,
moet je jezelf niet toestaan dat je verliefd wordt,
moet je direct opstaan en weggaan als je lichaam op een jongen reageert.
Als je dat gelooft zul je je altijd schuldig voelen,
zul je altijd falen, altijd tekort schieten in zelfbeheersing.
Want dat lukt je niet! Dan kan niet!

Een heteroknul die verliefd is op een meisje kan dat ook niet.
Maar dát verwacht ook niemand van hem.

En God?

God ook niet!
Je maakt jezelf kapot als je zo denkt, zo gelooft.
Die vijf keer zoveel zelfmoorden van homojongens…
Durf je te verdiepen in ándere meningen dan die van je kerk.
‘Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede…’

 

https://beam.eo.nl/artikel/2018/10/jacob-willem-is-homo-ik-weet-dat-de-bijbel-mij-niet-afkeurt/

 

 

 

 

 

Je trapt er weer in…

Hij is er weer!

Je geliefde van de datingsite is terug!
Je hebt een poosje in een dip gezeten,
je vader had gezegd: zie je wel
en op school hadden ze ook wel door er iets was
maar je wilde niets zeggen.
Je weigerde te geloven dat die lieve knul je zomaar in de steek gelaten had en er met je geld vandoor was.
Maar nu is hij er weer!!

Heen en weer schrijven

Hij heeft een ongeluk gehad!
Twee weken ziekenhuis. Vreselijk!
Hij woont nu weer thuis bij zijn ouders.
Zijn nieuwe mobiel is kapot, zijn vader heeft zijn laptop in beslag genomen en alles gewist wat hem niet zinde.
‘Dus ook alle lieve mails van jou!
Hij wil gewoon niet accepteren dat ik homo ben
en helemaal niet dat ik verliefd ben op jou…!’

Je bent hevig verontwaardigd, maar heel blij dat hij er weer is.

Zwijmelvlinders

Hoe heb je mij teruggevonden?
‘Ik had je mailadres ergens opgeschreven, maar waar?!
Zo blij dat ik het gevonden heb!
Ik heb je zo vreselijk gemis!’

Jouw hart gaat tekeer als een gek.
Ik jou ook, ik jou ook!! Hartjes en zoenlippen…
‘Ik heb de hele tijd aan je gedacht,
’s nachts van je gedroomd, dat ik bij je was,
dat we samen in jouw bed lagen,
dat mijn hoofd op jouw hart mocht liggen,
dat jij…’

 

Daar gaat ie weer

‘Vrijdag brengt mijn vader me weer naar mijn kamer,
maar ik ben veel liever het weekend bij jou.’
Gierende verlanghomonen: Lijkt me heerlijk, WELKOM!
‘Wil ik ook heel graag, maar dat geld van jou heb ik voor het vorige treinkaartje gebruikt.
Dat heb ik wel teruggevraagd, maar dat staat nog niet op mijn rekening.’

Ik heb het daarnet al gestort!

Je trapt er weer in

Overdreven?
Was het maar waar!
Oplichters verdienen tonnen aan jongens en mannen zoals jij en ik,
die wel serieus op zoek zijn naar liefde,
maar te weinig hun verstand gebruiken…

 

Datingsitefraude

Internetliefde

Die leuke knul uit de vorige blog is na een week weer terug!
Jij helemaal blij!
Hij heeft weer een mobiel en is bereikbaar.
Superlief dat jij hem hebt willen helpen.
Jij gloeit van binnen en van buiten…
Je zegt dat je hem ook lief vindt.
Hij stuurt je een foto met een stralende glimlach.
Weer net zo verliefd als vorige week…

Heen en weer schrijven

Hij vertelt over zijn moeite met thuis,
dat hij daar bijna ooit meer komt
en de weekenden best eenzaam zijn in je uppie.
Jij voelt met hem mee.
Je praat erover thuis en mag hem uitnodigen.
‘Dan kom je toch gezellig hier heen volgend weekend!
Mijn ouders vinden dat prima, IK OOK!!!’
Kuslippen en hartjes en rode rozen als antwoord.
‘Wat lief dat dat zo maar mag…!’
‘We zetten gewoon het logeerbed erbij op mijn kamer.’
Dat schríjf je,
maar je hoopt dat jullie samen in jóuw bed zullen slapen.
Daar ben je toch oud genoeg voor zo langzamerhand…
En dat zal hij toch ook wel willen…

Zwijmelvlinders

Jullie schrijven nu elke dag,
over school en studie, maar ook persoonlijker,
wat je leuk vindt, of moeilijk,
over hobby’s en toekomstplannen.
En jullie worden ook steeds een beetje intiemer…
Dat voelt heerlijk, steeds meer vlinders…
Hij wil graag jouw hart horen kloppen
en jij zegt: kom maar met je hoofd op mijn borst liggen.
Jij wilt graag zijn wangen strelen
en hij zegt: je mag wel meer strelen ook hoor…
Diep zuchten en zwijmelen.

Toch jammer

dat hij nog steeds niet kan skypen of beeldbellen,
je hebt hem nog nooit gezien…
dat zijn vader deze maand geen geld naar hem overgemaakt heeft en hij dus niet naar je toe kan komen…
dat jóúw vader zich ineens af vraagt of hij geen misbruik van je maakt en jij in de verdediging schiet: Natuurlijk niet!
dat jij direct geld op zijn rekening stort voor zijn treinreis naar jou
en je daarna niets meer van hem hoort…

https://www.fraudehelpdesk.nl/tips/datingfraude/

 

 

 

Internetliefde

Datingsite

Het lukt allemaal niet, je voelt je rot, eenzaam, alleen…
Datingsite proberen?
Dat doet iedereen toch, vrienden, klasgenoten…
Zij op heterosites, maar die bestaan ook voor homo’s…

Profiel aanmaken: ‘Leuke jongen zoekt…’
Wie zou er reageren?
Al gauw komen eerste berichtjes binnen.
Te oud, niet leuk om te zien.
Waarom meteen bloot…?
Maar ook een paar… Zou best kunnen…
Die ene glimlacht zo lief!
En hij zegt ook dat jij met zo’n foto vast heel aardig moet zijn.
Als die nou eens…

Heen weer schrijven

‘Jij lacht zo leuk op die foto. Hoe oud ben je?’
Direct antwoord.
Twee jaar ouder, nou ja wat geeft dat…
Je wordt enthousiast.
Hij is student, jij zit nog op de middelbare.
Jij houdt van rappen; hij schrijft zulke nummers.
Hij woont op kamers, jij thuis met je ouders en twee zusjes.
Zijn ouders moeten hem niet sinds hij uit de kast is,
die van jou doen daar niet moeilijk over.
Hij zegt dat hij je aardig vindt, jij hem meer dat dat.
Hij wil liever met je chatten, wel zo gemakkelijk.
Morgen verder, hij moet naar judotraining.

Zwijmelvlinders

Je voelt je hart bonzen in je keel.
Hij vindt jou aardig, jij hem lief.
Zouden jullie samen…?
Zou toch kunnen…?
Die nacht droom je van hem.
Jullie lopen hand in hand door het bos.
Op een open plek staat hij stil en jullie zoenen.
Als je lijf daar heftig op reageert, schiet je overeind.
De vlinders dartelen door je buik.
Wat is dit leuk!
Ineens snap je het: ik ben verliefd!!

Jammer

dat de microfoon van zijn mobiel kapot is en hij niet kan bellen
dat hij weinig tijd heeft, druk met zijn studie,
dat zijn mobiel het nu helemaal begeeft
en je vijf dagen niets van hem hoort,
dat hij geen geld heeft voor een nieuwe
en zijn laptop in de bus gestolen wordt,
dat jij thuis niets vertelt maar direct € 50 naar hem over maakt
zodat hij tweedehands een andere kan kopen,
dat hij daarna niets meer van zich laat horen…

 

https://www.datingzoeker.nl/dating-artikel/gevaren-van-een-datingsite/

https://opgelicht.avrotros.nl/alerts/item/politie-waarschuwt-voor-online-datingfraude/

 

 

Homo seks en God…

Vorige blog:
Vrij logisch dat je gauw met seks te maken krijgt als je verliefd bent,
maar probeer het verschil te zien tussen liefde en lust.

Kerkelijk

Wie streng kerkelijk opgroeit krijgt het dan moeilijk.
Die heeft immers geleerd: dat mag niet, dat is niet goed,
dat wil God niet.
Dan kom je klem te zitten tussen je liefde voor je vriend (en de seks die daar bij komt) en je overtuiging dat God daar op tegen is.
Kies je voor je vriend krijg je problemen in je omgeving:
thuis, vrienden, kerk, school.
Kies je voor je geloof kan dat het einde zijn van je liefde.
Beide wil je niet.

En dus…?
Schipperen, polderen, van allebei een beetje?
Jullie vriendschap en liefde vast houden, maar zonder seks?
Dat zou dan moeten voor de rest van je leven…
Vraagt God dat van je?
De mensen van je kerk zeggen van wel…

Schepping

Je kent het paradijsverhaal uit de bijbel (zo nodig googelen).
Adam is alleen en verlangt naar een maatje: God geeft hem Eva.
Man en vrouw, alleen in die relatie past seks.
Eh… dat is interpretatie, uitleg, een mening…
Het kan ook anders:
God geeft Adam ‘de hulp die bij hem past.’
Adam is hetero, dus krijgt hij een vrouw.
Logisch, er moeten kinderen komen, nageslacht.
Maar als jij en ik daar geweest waren:
had God ons een leuke vent gegeven?
Dát is toch de hulp die bij óns past…
Ook interpretatie, een mening, maar waarom minder, of slecht?
Het is niet zo moeilijk de paar teksten die in de bijbel staan over homoseksualiteit anders uit te leggen dan bij jou in de kerk geleerd wordt.

Keuze

Wie je gelooft en wat je gelooft is een keuze.
Best moeilijk om anders te kiezen dan je ouders en je omgeving.
Maar het is aan jou wat je doet.
Veel hangt af van je godsbeeld, van hoe je God ziet.
Durf daar eens over te praten.