Vooroordelen

Een stukje uit een interview met een dominee die homo is en lichamelijk gehandicapt.
Die man is tegen een heleboel vooroordelen opgelopen.
Hij heeft geleerd hoe daar mee om te gaan.
Dat kán dus!

https://www.nieuwwij.nl/interview/mensen-snappen-niet-mensen-moeite-geaardheid/

Herkenbaar

In de eerste klas op de middelbare school merkte ik dat ik anders keek naar meiden dan de andere jongens uit mijn klas.
Meiden deden gewoon niets met me en daar schrok ik van.
Ik heb op mijn twaalfde mijn knietjes kapot gebeden.
Niemand mocht weten dat ik me niet aangetrokken voelde tot vrouwen maar tot mannen.
Mijn droom om predikant te worden viel daarbij naar mijn idee ook in het water.
Die twee samen konden natuurlijk niet.

Hoeveel christelijke jongens hebben eenzelfde verhaal?
Schrikken van je verlangens…
Heel hard bidden dat ze weg zullen gaan…
Het einde van je christelijke dromen…

Vooroordelen

Waar komen ze vandaan?
Zeggen ze dat thuis tegen je?
Op je school?
In je kerk?
Of praat je dat jezelf aan?
Heb je er wel eens over gepraat met anderen?
Je ooit wel eens afgevraagd of ze waarheid zijn?
Misschien voor je eigen omgeving wel.
Maar dat zal je nooit weten als je er niet over praat.
De man van dit interview heeft uiteindelijk met de vader van een goede vriend gepraat die ook dominee is.
Tot zijn verbazing vond die dat hij heus wel predikant kon worden.
Daar ging zijn vooroordeel…

Goed advies

Eigenlijk raad ik iedereen aan: zorg ervoor dat je verschillende vrienden hebt.
Zo heb je op het moment dat je bijvoorbeeld in de kerk niet terecht kunt, een andere groep waar je op kunt terugvallen.

Als je wéét dat je kerkelijke omgeving moeite heeft met jouw homo-zijn,  moet je niet verwachten dat ze je zullen accepteren.
Dat kunnen ze vanuit hun achtergrond niet.
Zorg dus dat je daarbuiten ook vrienden hebt.
Op clubs, verenigingen, in de buurt.
Jongens (en meiden!) met wie je gewoon op trekt en die er geen moeite mee hebben dat jij jij bent.
Dan heb je ándere mensen om je heen bij wie je terecht kunt als het even niet zo lekker loopt.

De moeilijkheid van veel christelijke homo-jongens is dat ze nauwelijks omgaan met jongens buiten hun christelijke omgeving.
Als ze dan uit de kast komen en zich niet geaccepteerd voelen vallen ze in een gat.
Dan hebben ze niemand meer.

 

 

 

 

 

Bijbelse seksualiteit

Bestaat dat?
Ja hoor. In de Bijbel staat van alles.
Ook over je eigen lichaam, je eigen seks en die van anderen.

De ene kerk legt de nadruk op huwelijk en gezin,
de andere op liefde.
Voor de ene kerk hoort seks alleen als je hetero-getrouwd bent,
in de andere heb je meer eigen vrijheid en verantwoordelijkheid.

https://www.pthu.nl/Bijbelblog/!/9438/bijbelse-seksualiteit?fbclid=IwAR1YW-4Qv9Ks7p5djloCNzhrMU91UVFurpAgMrEZKHTB2v9DVU2MCGwX2P0

Genesis 1: man en vrouw?

Durf je het verhaal van Adam en Eva ook anders te lezen?
Anders dan je met je vertrouwde kerkelijke bril op?
Misschien schrikken als je dat niet gewend bent.
Maar het kan geen kwaad ook eens een ándere interpretatie te lezen.
Dan ontdek je ook dat er oprechte christenen zijn die ánders denken en geloven dan jij altijd gedaan hebt.

Theologie

Interessant artikel voor kerkelijke homo-jongens die zich afvragen wat je moet met je eigen seks als je meer op jongens valt dan op meisjes.
Ook goed om te lezen als je te maken hebt met zulke jongens.
Of als je barst van de vooroordelen over alles wat kerk is.

De slotconclusie van dit betoog is namelijk:
Mensen hebben allereerst keuzevrijheid in het vinden van de bij hen passende partner. Het is het eerste echte mensenrecht volgens de Bijbel.

Als je dát gaat geloven wordt het gemakkelijker om geloven dat het voor God niet uit maakt of je homo of hetero bent.

Durf je dat?

 

 

Voor eeuwig verloren

Nog zo’n boek uit streng-kerkelijke kring.
Herkenbaar voor insiders, onvoorstelbaar voor anderen.

Praat er maar niet over

Zo heet het boek en dat is ook de manier waarop er in veel ‘strenge kerken’ over homoseksualiteit gedacht wordt: niet over praten, het is al erg genoeg.
Huilend riep mijn moeder dat ik verloren ben, nadat ik het geheim openbaarde. Haar huilen was hartverscheurend!

https://cip.nl/cip+/72354-teus-dorrepaal-liep-jarenlang-rond-met-een-geheim/FUhRUVIJAy8gaxxMRRxJcRUUGQ?fbclid=IwAR18dnXxZYotrGxienfyvKxYcoA1V6DlW5

Als klein kind heb ik gedroomd dat een knecht van de bakker die ik kende mij in de hals kuste. Dat ervoer ik als een prettige koestering. Toen ik die droom de volgende morgen aan mijn moeder vertelde leek zij te schrikken en vroeg mij om daarover verder te zwijgen.
Ook tegenover vader. ‘Je wilt de Heere toch niet verdrietig maken,’ voegde ze nog toe.

Voor een homo-jongen een vrij normale droom.
Heterojongens dromen van meisjes en vrouwen,
zij van jongens en mannen.
Tja, wat kun jij er aan doen dat het ene wordt gezien als normaal
en het andere als heel zondig?
Dat je over het ene mag je praten, over opscheppen zelfs,
maar over het andere moet zwijgen?

Radeloos

Een moment heb ik gedacht om een einde aan mijn leven te maken.
Alles beter dat te leven met de vreselijke angst naar de hel te moeten.
Ik rende de schuur uit, beklom de trap van de stalzolder en liep naar loszittende planken die, weggeschoven, toegang gaven tot een diep gat naar beneden, uitmondend op een stenenvloer.
Ik schoof de planken uit elkaar en bond twee koptouwen aan elkaar…

Opnieuw: voor wie die wereld, die cultuur niet kent: onvoorstelbaar.
Voor wie er midden in zit: pijnlijk herkenbaar.

Dominee

In die kerken is het gezag van de dominee vaak nog heel groot…
Hij las Bijbelteksten waaruit volgens hem blijkt dat er in het koninkrijk der hemelen volgens geen plaats voor mij is.
In dat gesprek heeft mijn vader het nog voor mij opgenomen door te veronderstellen dat het zo erg niet kan zijn.
Maar de dominee maakte duidelijk dat het zo in de Bijbel staat, dus zo is het.

Het gezag van de kerk is ook in die kringen langzaam aan het verschuiven.
Er komt steeds meer kennis en meer mensen gaan zelfstandig denken.
Ouders komen in conflict als een van hun kinderen homo blijkt te zijn.
Dan moeten ze kiezen, net zo goed als jij…

 

 

Hoopvol leven

Waar hoop je op?
Dat je (eindelijk) de moed op kunt brengen uit de kast te komen?
Dat je ouders, je familie, je school, je vrienden je zullen accepteren als je dat doet?
Dat je kerk en je jeugdgroep daar niet moeilijk over gaan doen?
Blog naar aanleiding van het boek van Wesley Hill met die titel…

Herkenbaar en schrik

Als tiener wist Wesley twee dingen absoluut zeker: dat hij christen én homo is.
In sommige kerken is dat onmogelijk, in de meesten kan dat.

In ‘genezing’ van homoseksualiteit gelooft hij niet.
Dat is ook de visie van verreweg de meeste kerken.

en evenmin dat God seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht goedkeurt.
Eh… Hij gelooft dat, maar ís dat zo?

Daarom kiest hij voor de zware, maar naar eigen zeggen toch ook hoopvolle weg van een celibatair leven.
Hij zegt dat te ervaren dat als een ‘hoopvol leven.’
Moet jij dat dan ook?
Zit je helemaal fout als je dat níét kan of wil?

https://visie.eo.nl/2019/01/wesley-hill-is-christen-homo-en-bewust-celibatair/

Waarom die keuze?

Wesley stelt dat
Voor wie de Bijbelse gegevens serieus neemt, er uiteindelijk slechts twee opties mogelijk zijn: het huwelijk, als een verbond tussen een man en een vrouw, of het celibaat.
En dáár zit hem de kneep!
Is dat zo?
Neem je je geloof en de Bijbel níét serieus als je daar anders over denkt?
De kerken van de Nashville-verklaring vinden van niet.
Die zijn overtuigd van hun eigen gelijk
en ieder die daar anders over denkt leeft in zonde.
Maar ís dat zo?

 Durf eens iets anders

Zit je in zo’n kerk en loop je daar vast, durf dan ook eens te googelen op Justin Lee en zijn boek ‘Verscheurd.’
Die is ook christen en wil zich ook houden aan wat de Bijbel zegt.
Toch komt hij tot heel ándere conclusies.
Een stuk meer hoopvol!

https://verscheurd.nl/over-het-boek/over-justin/

https://verscheurd.nl/

 

 

Rooms Katholiek ‘Sodomo’

Deze week komt een boek uit dat voor veel opschudding kan gaan zorgen, vooral in de Katholieke kerk.
Het heet ‘Sodomo’ en gaat over homo’s in de leiding van die kerk.
De schrijver noemt zelfs 80%!

Wie niet van die kerk is, glimlacht hier misschien om,
maar voor oprechte, eerlijke katholieken zal dit een schok zijn.
Dat wil je niet geloven van je kerk!
Niet gek dat je weigert dit te geloven.
Maar volgens het artikel is dit een wetenschappelijke studie.
En in het tv-interview wordt dit ook bevestigd.
Feiten moet je wel geloven…

En dus?

Wat moet je met zulke onthullingen?
De protestantse hoek had een paar weken geleden die Nashville-verklaring.
Nu bij de katholieken dus dit…
Veel leeftijdgenoten gaan niet meer naar de (of een) kerk,
opa’s en oma’s vaak nog wel, maar veel ouders ook niet meer.
En als je eerlijk bent, begrijp je dat ook wel.
Maar wat doe jij?

De onderzoeker is zelf ook homo.
Volgens hem leiden veel van die leiders een dubbel leven:
naar buiten toe radicaal anti-homo, maar wel zélf homo.
Alleen mag niemand dat weten.
En dus ‘moet’ alles stiekem.
Dáár is hij het niet meer eens.
Hij pleit voor openheid en eerlijkheid.

Seksloos

Natuurlijk zijn er ook geestelijken die er voor kiezen seksloos te leven, celibatair, geen partner.
Homo of hetero maakt dan niet uit.
Kan dat? Ja.
In sommige protestantse kerken wordt ook zo gedacht:
wie homo is moet ongetrouwd blijven
en nooit iets doen met zijn seksualiteit.
Opnieuw: Kan dat? Ja.
Maar dan moet je daar wel ZELF voor kiezen.
En dáár gaat het vaak fout.
Want in die kerkelijke kringen ben je alleen welkom als je dat zegt en doet.
Zo niet, dan leef je in zonde en ben je niet meer welkom.

Kies je ervoor om dat te geloven?

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2272141-het-vaticaan-is-een-van-de-grootste-homoseksuele-gemeenschappen-ter-wereld.html

 

 

 

Homo in Friesland

Homonologen

Met zo’n titel verwacht je monologen van of over homo’s,
maar dat is niet waar het om gaat in dit Friese programma.
Volgens dit artikel is voor de meeste jongeren in Fryslân homoseksualiteit nog altijd een taboe. Zo vinden met name jongens tussen de 12 en 16 jaar het moeilijk om open over dit onderwerp te praten. Homoseksualiteit zou in principe geaccepteerd moeten worden, maar mag met name niet te dichtbij de eigen kring komen, zo is het oordeel.

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/865065-homoseksualiteit-nog-altijd-taboe-voor-meeste-friese-jongeren?fbclid=IwAR1zYLoZJ40ms4ju0Ex2vvPRG8IyJYDKEGE9nIYAZn

Homo in de Friese Provinciale Staten

In het programma o.a. een interview met Teus Dorrepaal van het CDA in Friesland, de schrijver van het boek ‘Praat er maar niet over.’
Daarin vertelt hij over de moeilijkheden die hij in zijn jongen jaren heeft overwonnen toen hij als homo uit de kast kwam.
Als je dat hoort, besef je dat er veel veranderd is.
Maar eigenlijk ook weer niet…
Hij is christen en hoort bij de groep gelovigen die in zijn kerk blijft, ondanks het verdriet over hoe sommigen daar over hem denken en de pijn en het verdriet door de verklaringen en petities van de laatste weken.

Homoseksuele jongeren in die kerken hebben het zwaar.
Zijn opmerking dat anderen het moeten accepteren als je op een jongen verliefd wordt, zal daar niet gewaardeerd worden.
Al helemaal niet als die verliefdheid liefde wordt en je met hem verder wilt de rest van je leven.
Toch is dat wel waar hij voor staat.

Platteland

Een losse zin die blijft haken is: Bovendien bestaan bij jongeren op het platteland nog veel vooroordelen die soms tot discriminatie kunnen leiden.
Zou het? Meer dan in een grote stad?

 

 

Genoeg genashvilled!

Ben je het ook zo zat, al dat nashville-gedoe!
Doodziek word je er van!
Maar als je dat hardop zegt krijg je je omgeving over je heen
want de beroemde driehoek thuis-school-kerk staat op één lijn.
Vrienden van voetbal gelukkig minder, maar die praten daar niet over.
Hoe moet je verder?
Net zoals die Huub uit het artikel hieronder?

https://www.ad.nl/rivierenland/huub-is-christen-en-homo-ik-heb-achttien-jaar-lang-angst-gevoeld-voor-een-oordeel~a6658922/?utm_source=facebook&utm_mediu

Hetero was de norm en tot zijn zestiende dacht Huub zijn grote geheim mee het graf in te nemen. Pas toen hij erover kon praten met leraren op zijn nieuwe seculiere school werd het lichter.
Dat heeft hij ook altijd gedacht, maar hoe lang houdt hij dat vol?
Dat zou hij ook wel willen, gewoon eens serieus praten met iemand die hem begrijpt…

Uit cijfers blijkt dat het aantal suïcidegevallen onder christelijke jongeren hoger is dan onder niet-christelijke jongeren.
Niet zo gek dat hij dat dus ook wel eens gedacht heeft…

Het gevolg van de Nashville-verklaring is dat jonge mensen niet durven uit te komen voor hun geaardheid en een dubbelleven gaan leiden.
Doet hij dat? Een beetje wel.
Niemand weet welke filmpjes hij ’s avonds in bed kijkt
en wat hij dan doet en fantaseert.
En dat hij met een vals profiel op een site staat mag ook niemand weten.
Dat doen er heel veel uit de klas, maar dan op andere sites.
Is dat een dubbel leven?

En dus?

Die Huub heeft wel een paar goeie opmerkingen
Ik vind dat je mensen moet stimuleren na te denken, zelf een eigen weg te zoeken in plaats van een mening of ideologie door de strot geduwd te krijgen.
Zo voelt het wel: hij krijgt iets door zijn strot geduwd en stikt er in.

O, hier staat nog meer, hij geeft een tip voor jongeren die tobben met hun geaardheid en in een ‘zware’ kerk zitten. Aan hém dus.
Weet dat je mag zijn wie je bent. Alles wat je nu meekrijgt is de interpretatie van een groep mensen die denken dat het de waarheid is, maar zoek je eigen weg daarin. Je bent niet alleen.
Weten wie je bent… homo dus, dat is wel duidelijk.
Interpretatie… dus niet de absolute waarheid, als die al bestaat.
Je eigen weg zoeken… daar is hij al aarzelend mee bezig.
Je bent niet alleen… nee, maar zo voel het wel.
Zolang niemand het weet ís hij ook alleen.

Dus toch uit die kast komen?

Kerkhoppen?

‘Mam, toen jullie trouwden bent u toch ook van kerk veranderd?’
Vraagtekengezicht van moeder: ‘ Ja, hoezo?’
Schokschouders: ‘Zomaar.’
‘Ik was verliefd op je vader en heb me over laten schrijven naar zijn kerk.’
‘Waarom niet andersom?’
‘We vonden zijn kerk leuker dan de mijne, die paste meer bij ons.’
‘Dat had dus niets te maken met wat ze daar geloofden.’
‘Eh nee… Maar waarom vraag je dat?’
Dezelfde schokkende schouders: ‘Zomaar. Zou ik dat ook mogen doen?’
Hetzelfde vraagtekengezicht van moeder.
‘Ja, een andere kerk uitzoeken die beter bij me past.’

Nu zóú je uit kunnen leggen dat je je steeds meer homo voelt,
uit de kast komen dus, maar dat durf je niet.
Je deinst terug voor de gevolgen…

Kerkhoppen

Hoeveel tobbende homojongens uit de Nashville-refo kerken zouden zo denken?
Kerkhoppen, een kerk zoeken waar ze je wél nemen zoals je bent.
Je hebt de regenboogvlaggen zien hangen, ook aan die kerk vlakbij.
Even googelen.
Ze hebben ook een jeugdgroep daar…
Hé, die leuke jongen die je kent van voetbal komt daar ook!
Volgende week hebben ze een spelletjesavond.
Zou hij ook…?
Zijn moeder heeft toch ook een andere kerk uitgekozen omdat ze dat leuker vond?

Herkenbaar?

De Nashville-feiten

https://www.ad.nl/politiek/minder-vertrouwen-in-kees-van-der-staaij-na-nashville-handtekening~a9df5fed/?fbclid=IwAR16anZ3OeOPcnR_maxF0KxHm1KPAoQuqzuCe

In jóuw kerk is bijna iedereen het eens met Nashville, bij jouw thuis ook.
Maar landelijk ligt dat anders.
“Uit de peiling blijkt dat een op de tien Nederlanders achter de verklaring staat.
Onder CDA-kiezers is dat iets meer (18 procent).
Vrijwel iedereen die op D66 stemt (98 procent) noemt de verklaring harteloos tegenover homo’s en transgenders.
Bij de achterban van Forum voor Democratie (69 procent) en PVV (66 procent) leeft dat gevoel minder.”

Je bent dus niet gek als je liever bij die 90% wil horen…
Mailtje sturen dat je ook naar die spelletjesavond wil?
Gewoon gaan?
Er staat bij dat iedereen welkom is…

 

 

 

maakt meer kapot dan je lief is!

Nashville

‘Pa, hoe zit dat nou met dat Nashville gedoe?
Iedereen heeft het er over, op school ook.
Steeds weer kom je het tegen, op het tv-journaal, in kranten.
Mensen van de kerk zijn het er mee eens,
anderen juist helemaal niet, die zeggen dat wij homofoob zijn.
Is dat zo? Hebben wij iets tegen homo’s?
Ik ken er niet een. Bij ons op school zitten ze niet.
In de kerk ook niet. Bij u op het werk wel?’

En daar zit jij… Je weet dat het niet waar is.
Dat hij wél homo’s kent: zijn eigen broertje nota bene!
Wat moet je nu?
Uit de kast komen?
Je hebt al meer opgezocht op internet.
Je weet dat minstens 5% van de mensen niet ‘gewoon’ hetero is.
Dus op school en in de kerk ook.
Je kán niet de enige zijn!

maakt meer kapot dan je lief is!

Je luister naar wat je vader zegt over homo’s.
Dat God niet wil dat ze zo zijn
dat ze zondig en slecht zijn,
dat ze zich moeten bekeren,
dat het goed is dat de kerk zich uitspreekt tegen nog meer acceptatie,
dat christenen dat al veel eerder hadden moeten doen,
dat…
Zonder iets te zeggen ga je naar je eigen kamer.
Dit doet zo verrekte zeer!

Tegenreactie

Tegenreacties van christen LHBT-ers waren te verwachten.
Een voorbeeld:

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwBVDBlhWmVNBVspSmMDfCGDbrR

Tegelijk doet de inhoud van de Nashvilleverklaring ons intens pijn en baart het ons zorgen. Wij kennen allemaal de worsteling tussen ons christen-zijn en onze seksuele identiteit. Veroordeling, disrespect, afwijzing en zelfmoordpogingen zijn ons niet vreemd.
Hij is dus niet de enige die dat soms denkt…

Wij hebben Gods zorg, trouw en liefde ervaren in de diversiteit aan kerkgemeenschappen die wij op onze zoektocht hebben gevonden.
Niet in zíjn kerk? In andere wel blijkbaar.
Van de week hing er een grote regenboogvlag aan een andere kerk.
Dat was leuk.
Van hun eigen soort kerk zijn er al 23 varianten (heeft hij gegoogeld).
Welke heeft er gelijk?
Dat kun je toch nooit weten!
Na gaat hij met zijn ouders mee, maar ze hebben het hierboven over een zoektocht.
Mag je op zoek gaan naar een kerk waar je wél homo mag zijn?
Pa en ma zouden dat vreselijk vinden!
Maar dat vinden ze ook als ze weten dat hij homo is…

Dat je mag weten dat God je gemaakt heeft naar zijn beeld.
Dat je goed bent zoals je bent. Dat God je altijd trouw zal zijn.
Dat er kerkgemeenschappen zijn die jou accepteren en waar je mag zijn wie je bent met alles er op en er aan.
Weet hij dat? Is hij goed zoals hij is?
Volgens thuis en zijn kerk niet.
Volgens God wel…?

Succes op je zoektocht!!

Nashville 2

Andere opvattingen

Dominees blijken het weer eens niet met elkaar eens te zijn.
Dat had je al veel eerder door.
Er zijn niet voor niets zoveel verschillende kerken.
Maar in boosheid over homo’s hebben ze elkaar gevonden.
Jammer dat ze bij jouw thuis toevallig bij een club zit waar ze net zo denken als daar in Nashville.

Je zoekt op je tablet naar meer informatie:
Heftige zin:
Een Nederlandse versie van de Nashville-verklaring in aantocht….
of hoe je homoseksuele jongeren en kinderen de weg wijst naar
zelfdiscriminatie, zelfhaat, depressie en liever niet meer willen leven

Is het zo erg? Misschien wel.
Jij vindt het ook vervelend dat je niet gewoon op meisjes valt,
net zoals je broer en de andere jongens op school.
Maar als iedereen het van je zou weten?
Als ze je dan niet meer zouden moeten en je gepest werd
en iedereen lelijk tegen je doet, ook thuis?
Ja dan klopt die zin misschien wel.

Vandaag schaam ik me

Er blijken ook christenen te zijn die zich schamen omdat mede-gelovigen zo negatief doen tegen iedereen die niet gewoon hetero is zoals zij.
Dat had je op facebook ook al gezien.
En bij die post had je ook wel eens een duim gezet,
je zit immers anoniem daar…

https://www.facebook.com/matthijs.vlaardingerbroek?__tn__=CH-R&eid=ARBiwwpOjlA-jp_F0GyiFe8Za3PcjScDPlIXV1gQDbQvxvlyKFcUcAiQhXtVKPPxWvXEjDAXw

Ik vermoed dat al deze christelijke leiders anders zouden handelen als het om hun eigen kinderen of kleinkinderen zou gaan.
Als je kleinkind je met tranen in de ogen vertelt, omdat hij bang is voor jouw afwijzing, dat hij in een verkeerd lichaam geboren is, dan komt deze leider niet met deze verklaring op de proppen.
Dan reageert hij anders, liefdevoller… genadiger… met armen wijd….
Tenminste dat mag je hopen!

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/grote-groep-orthodox-protestantse-predikanten-spreekt-zich-met-nashville-verklaring-stevig-uit-tegen-homoseksualiteit~a1

https://www.at5.nl/artikelen/190366/protestantse-kerken-hijsen-regenboogvlag-tegen-nashville-verklaring?fbclid=IwAR1X86RuvOeDSBqmbKkRYmZBiKDkhLYhl95peR

Ach zo zijn er nog veel meer sites.
Waarschijnlijk lees je ze niet eens meer.
Wat moet je er mee?
Je kunt ook aan aanklacht indienen tegen de partijleider van de SGP.
Maar wat héb je daar aan als dat de partij van je ouders, kerk en school?

Maar één advies

Probeer vast te houden dat het echt maar een kleine minderheid is die zo denkt.
Jammer als ze daar bij jouw thuis toevallig bij horen.
Daar kun jij niets aan doen.
Nog een poosje, dan kun je je eigen weg gaan…
En wil je praten omdat het je hoog zit: zoek hulp.

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nashville-verklaring-is-pastoraal-onverantwoord/?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&fbclid=IwAR1lJPT-wD_

Sterkte!