Christelijk, kerk & homo

Site en Facebookpagina zitten in de kerkelijke hoek deze dagen.
Toevallig, komt door reageren op Facebookberichten.
Kom je zelf uit die richting: doe er je voordeel mee.
Kom je dat niet: ook in jouw omgeving zijn zulke jongens.
Ze hebben je begrip hard nodig…

Christelijk en kerkelijk blijkt niet hetzelfde

In veel kerken zijn christenen die je als homo 100% accepteren
en dát christelijk vinden (al denkt de kerkléíding daar soms anders over.)
Toch kun je daar doorgaans steun en begrip verwachten als je uit de kast komt.

Er zijn ook kerken waar ze het als superchristelijk zien iemands homoseksualiteit resoluut af te wijzen als zondig.
Dat je zo geboren bent, dat je dat genetisch van je ouders meegekregen hebt, zien ze als een wetenschappelijke dwaling en geloven ze dus niet.
Als jonge homo daar heb je het zwaar:
je moet iemand zijn die je niet bent,
je zit met een geheim dat niemand weten mag.
En dus loopt het thuis en op school vaak niet lekker
omdat je letterlijk niet goed in je vel zit.
Uitweg: ga praten met iemand van búíten je kerk (voor je depressief wordt of nog erger…)

Sommige kerken geloven de variant dat je wel homo mag zíjn, maar er niet naar mag léven.
Dat is ook heel moeilijk.
Want als je naar een vriend, een maatje verlangt, zit je al fout.
Hand in hand lopen met een vriend(je) kán daar onmogelijk,
laat staan zoenen (en alles wat daarna komt…)
Daar zul je seksloos moeten zijn, a-seksueel.
De rest van je leven moet je vechten tegen alles wat je seksueel op windt.
Die visie lees je ook onderstaande link.

http://www.lc.nl/friesland/Evangelische-homoseksuelen-depressief-door-bejegening-kerk-23333023.html

Een van de aanbevelingen uit dat wetenschappelijk onderzoek is dat die kerken zich veel meer bewust moeten zijn van de invloed van hun afkering en afwijzing.
Alle geïnterviewden vertellen over depressies die daar het gevolg van waren.

Je mag er zijn…

Daar wordt wel heel hard het kinderliedje gezongen: ‘Je mag er zijn, wie ik?  ja jij, je hoort er helemaal bij…,’ maar dat geldt alleen als je je precies houdt aan de regels van die kerk.
Wie dat niet kan of niet wil, heeft een probleem.
Niet zo gek dat veel homo’s in die kringen teleurgesteld hun kerk verlaten.
Soms laten ze hun geloof helemaal los,
soms vinden ze onderdak in een ándere gemeenschap waar ze wél welkom zijn.