Homotherapie mag niet meer

Verboden

Behandeling, proberen je te ‘genezen’ van homoseksualiteit, is officieel bij wet verboden in Amerika.

De toelichting daarop is heftig:
Too many young people have taken their own lives or suffered lifelong harm after being told, falsely, by a therapist or counsellor that who they are is wrong, sick or the result of personal or moral failure.
Te veel jonge mensen hebben zichzelf van het leven beroofd of lijden levenslang pijn nadat een therapeut of een counselor ze verteld heeft dat het verkeerd is wie ze zijn, dat ze ziek zijn, dat hun homo-zijn het resultaat is van hun persoonlijk en moreel falen.

Tja, als je dat gelooft is het niet zo gek dat je het leven niet ziet zitten…

The ban was challenged on ‘religious freedom’ gronds, led by licensed therapist and minister…
Het beroep op godsdienstvrijheid is verworpen.

Amerikaanse wetenschappers en hulpverleners have all taken the position that homosexuality is not a mental disorder and thus not something that can be cured.
Je hebt geen hersenziekte en dus is er niets wat zou kunnen genezen.

https://www.lgbtqnation.com/2017/05/supreme-court-takes-huge-step-toward-protecting-lgbt-people-harm/

En toch…

Toch zijn er ook in Nederland nog steeds ouders die hun homo-kinderen onder druk zetten om samen met hen en hun kerkelijke gemeenschap te zoeken naar…
Ja, naar wat?  Niet naar genezing, want dat is verboden.
Maar zoeken naar bevrijding mag wel, dat valt onder godsdienstvrijheid. En God belooft toch innerlijke vrijheid…
Je dringend aanraden niets te doen met je seksuele verlangens mag ook. Dat is immers Gods bevel…

Op dit punt hebben bepaalde groepen reformatorische en evangelische christenen elkaar gevonden en sommige fundamentalistische moslims sluiten zich daar bij aan.
Religieuze overtuigingen die haaks staan op wetenschappelijke inzichten en wetgeving van de overheid…

Als tiener die opgroeit in een gemeenschap met die overtuiging, zul je bovenstaande herkennen.
Je vrienden zitten daar, je familie,
vaak ga je naar een school waar ze net zo denken.
De sociale druk om je geaardheid te ontkennen of te onderdrukken kan groot zijn.
Niet gemakkelijk, dan zul je je eigen weg moeten vinden.
Weet dat je niet de enige bent.

Bij www.verscheurd.nl weten ze er alles van…